12/1/14

Τα Μυστικά της Νιμζοϊνδικής άμυνας!


Γράφει ο Αλέξανδρος Μπενάτσης

Η Νιμζοϊνδική άμυνα είναι μια από τις δημοφιλέστερες απαντήσεις του μαύρου στην κίνηση 1.δ4 του λευκού. Πρόκειται για ένα άνοιγμα που βρίσκεται στο ρεπερτόριο κάθε κορυφαίου γκρανμαίτρ και ο λόγος για αυτό είναι ότι προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες νίκης στα μαύρα. Φυσικά πρόκειται για ένα άνοιγμα που εμπεριέχει «πολύ» θεωρία, η οποία ανανεώνεται συνεχώς, καθώς με τη χρήση των πανίσχυρων σκακιστικών μηχανών που κυκλοφορούν είναι εύκολο, ακόμα και σε έναν ερασιτέχνη σκακιστή να βρει μια ισχυρή καινοτομία σε κάποιο σημείο του ανοίγματος που να ανατρέπει τα μέχρι τώρα ισχύοντα δεδομένα. Όμως προτού διεισδύσει κανείς στον ατέλειωτο κυκεώνα των βαριαντών, πρέπει πρώτα να αντιληφθεί τις βασικές ιδέες του ανοίγματος. Δηλαδή για ποιο λόγο γίνονται οι κινήσεις και ποια είναι τα βασικά στρατηγικά στοιχεία των θέσεων που προκύπτουν. Αν γνωρίζουμε αυτά, θα είμαστε σε θέση να χειριστούμε επαρκώς το οποιοδήποτε άνοιγμα, ακόμα και αν δε γνωρίζουμε «τόνους θεωρίας!» 

Η αρχική θέση της Νιμζοϊνδικής προκύπτει μετά από τις κινήσεις: 1. δ4-Ιζ6 2. γ4-ε6 3. Ιγ3-Αβ4

Αν ο λευκός στην τρίτη κίνηση παίξει, αντί για 3. Ιγ3, 3. Ιζ3, αποφεύγει εξ ολοκλήρου τη Νιμζοινδική και τότε είναι η σειρά του μαύρου να επιλέξει κάποιο άλλο σύστημα, για να συνεχίσει την παρτίδα. Στη θέση που αναφέραμε προηγουμένως [μετά από 3. Ιγ3] τα μαύρα παίζουν 3…Αβ4, με σκοπό να κόψουν κάποια στιγμή τον ίππο στο γ3 και να δημιουργήσουν διπλωμένα πιόνια στη γ στήλη του λευκού. Αυτά τα πιόνια θα είναι αδύνατα και ο μαύρος στη συνέχεια της παρτίδας θα τα πιέσει και ενδεχομένως να κερδίσει κάποιο από αυτά. 

 Όμως αυτή η επιχείρηση του μαύρου έχει το ανάλογο κόστος της. Ο λευκός αποκτά τα δύο φου (τους δύο αξιωματικούς) και σε περίπτωση που ανοίξει η θέση, θα είναι σε θέση να εξαπολύσει ισχυρότατη επίθεση εναντίον του μαύρου βασιλιά! Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε στο εξής βασικό συμπέρασμα, το οποίο οφείλουν να γνωρίζουν και οι δύο παρατάξεις, καθώς θα οδηγούνται στο μέσο της παρτίδας.

Αν τα μαύρα δώσουν το μαυροτετράγωνο αξιωματικό τους, 
οφείλουν να κρατήσουν τη θέση κλειστή για να πλεονεκτούν οι ίπποι τους, 
ενώ αντίθετα τα λευκά οφείλουν 
να ανοίξουν τη θέση, για να φανεί η δύναμη των αξιωματικών τους! 

Οι κύριες κινήσεις των λευκών μετά το 3…Αβ4 των μαύρων είναι 4. α3, 4. Βγ2, 4. ε3 και 4. Ιζ3. Στις παρτίδες που ακολουθούν οι Φίσερ και Zhao Jun παίζουν υποδειγματικά, χρησιμοποιώντας όλα τα στρατηγικά στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω. 

 Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε δύο υποδειγματικές παρτίδες, ενδεικτικές των δυνατοτήτων που υπάρχουν για κάθε πλευρά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Add