3/3/14

Το πρόβλημα της προόδου

Ή αλλιώς ο κίνδυνος του "ανεστραμμένου βέλους!" Η σημερινή ανάρτηση είναι αποτέλεσμα μίας συνεχούς συζήτησης που διεξάγεται όλα αυτά τα χρόνια με το φίλο Νικόλα Τεπελένη. Δεν θα παρουσιάσω εδώ τη θέση του, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος είναι πολύ ικανός για να κάνει κάτι τέτοιο, οπότε θα περιοριστώ σε ένα μικρό τμήμα μίας παρτίδας του Magnus Carlsen, που δείχνει ως ένα βαθμό την προσέγγιση που εγώ υιοθετώ.

Η θέση που ακολουθεί λοιπόν είναι από την παρτίδα του M. Carlsen εναντίον του S. Karjiakin από το τουρνουά Tata Steel chess 2013. 

A game that I liked (ChessBase 12)
[Event "Tata Steel"] [Site "?"] [Date "2013.??.??"] [Round "?"] [White "Carlsen, M."] [Black "Karjiakin, S."] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "2R5/4bpk1/6p1/2p1P2p/2Bp1P1P/3P2P1/5K2/1r6 w - - 0 0"] [PlyCount "47"] {White is better here because he has more space and the better pawn structure. Black's bishop is blocked but his own pawns and white's pawns (e5-f4-g3-h4)} 1. Ra8 {[%emt 0:00:00]} Rb2+ {[%emt 0:00:00]} 2. Kf3 Rb1 3. Bd5 Re1 4. Kf2 Rd1 5. Re8 Bf8 6. Bc4 Rb1 {A critical moment in the game since white has to decide: is it possible to make progress and how can this happen?} 7. g4 $5 {If you follow the game with a chess engine you will notice that up to now the evaluation was much better for white, but the moment Carlsen plays g4 the evaluation drops to 0.00 (equal game). I guess we have to give Carlsen some credit and see what is his idea. Probably Carlsen understood that there is no other way to make further progress than by undermining black's pawn chain with f4-f5-f6. He could stand all night watching his engine giving a plus score by leaving things as they have, but if you want to win a game you must give something too.} hxg4 8. h5 Rh1 $6 (8... gxh5 $1 {Karjiakin had to find this move} 9. f5 h4 10. f6+ Kg6 11. Rxf8 Kf5 {the bishop is lost but now it's perpetual} 12. Rh8 Rb2+ 13. Kg1 Rb1+ 14. Kf2 Rb2+ 15. Ke1 g3 16. Kf1 (16. Bd5 $2 {is even lost for white!} g2 17. Bxg2 Rxg2 18. Rxh4 Rg5 $19)) 9. hxg6 fxg6 { for the moment white is a pawn down but now black's bishop has no moves and his pawns are weak.} 10. Re6 Kh6 (10... -- 11. Rf6 $18) 11. Bd5 Rh2+ 12. Kg3 Rh3+ 13. Kxg4 Rxd3 14. f5 Re3 15. Rxg6+ Kh7 16. Bg8+ Kh8 17. Kf4 {white's pawns are more dangerous} Rc3 18. f6 d3 19. Ke3 c4 20. Be6 Kh7 21. Bf5 Rc2 22. Rg2+ Kh6 23. Rxc2 dxc2 24. Bxc2 {Carlsen transposed into a winning opposite coloured bishop endgame} 1-0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Add